Welkom bij het privacybeleid van LRG Online Limited.

LRG Online Limited ('LRG') respecteert uw privacy en zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid informeert u over hoe wij voor uw persoonsgegevens zorgen wanneer u onze 'Secret Sales'-website bezoekt (ongeacht waarvandaan u deze bezoekt) of anderszins zaken doet met LRG. Het brengt u op de hoogte over uw privacyrechten en over hoe de wet u beschermt.

DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over hoe LRG uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt via uw gebruik van de Secret Sales-website, inclusief alle gegevens die u via deze website zou verstrekken, of u nu inlogt en een account aanmaakt, een product koopt of producten of diensten aan LRG levert of anderszins contact met ons opneemt en uw persoonsgegevens verstrekt.

Onze diensten, al dan niet via de Secret Sales-website, zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens met betrekking tot kinderen.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.

GEGEVENSBEHEERDER

LRG (ook wel 'wij', 'ons' of 'onze' in dit privacybeleid) is de gegevensbeheerder en is verantwoordelijk voor de beveiliging van de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

LRG handelt onder de naam 'Secret Sales' via de Secret Sales-website, waarmee klanten bestellingen kunnen plaatsen en een contract kunnen afsluiten om producten van veel verschillende merken en leveranciers van derden te kopen. Wanneer een klant een bestelling plaatst via de Secret Sales-website, wordt het contract gesloten tussen de klant en de leverancier of het merk voor de aankoop en verkoop van de bestelde goederen; als zodanig wordt de leverancier of het merk een tweede beheerder van de persoonsgegevens van een contracterende klant en moet de klant het privacybeleid van de leverancier (of het merk) bekijken voor meer informatie over hoe hun persoonsgegevens door de leverancier of het merk zullen worden beheerd.

Bij LRG hebben we een gegevensbeschermingsmanager aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, inclusief eventuele verzoeken over uw wettelijke rechten, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsmanager op:

Volledige naam van de rechtspersoon: LRG Online Ltd
E-mailadres: [email protected]
Postadres: 22 Charterhouse Square, London, EC1M 6DX


U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthouder voor problemen met betrekking tot gegevensbescherming (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als we de kans krijgen om uw problemen te behandelen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID EN UW PLICHT OM ONS TE INFORMEREN OVER WIJZIGINGEN

We herzien ons privacybeleid en onze privacyprocedures regelmatig. Deze versie van ons beleid is voor het laatst aangepast op 12th May 2021.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren, correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen terwijl u contact met ons hebt, door de informatie over uw klantaccount op de website bij te werken of door contact met ons op te nemen via de bovenstaande e-mail en ons de details van de wijzigingen te geven.

LINKS VAN DERDEN

Deze website bevat links naar websites, plug-ins en toepassingen van derden. Door op deze links te klikken of deze verbindingen te activeren, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Persoonsgegevens verwijzen naar alle informatie over een levend individu waarmee die persoon kan geïdentificeerd worden. Dit omvat geen gegevens waaruit de identificerende elementen zijn verwijderd (anonieme gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens waaronder voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, titel en beroepstitel (indien van toepassing), geboortedatum.
 • Contactgegevens waaronder factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers, bedrijfsadres, indien van toepassing.
 • Transactiegegevens waaronder gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over transacties voor producten en diensten die u op de website van Secret Sales hebt afgesloten.
 • Technische gegevens waaronder Internet Protocol (IP-)adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, instellingen met betrekking tot tijdzone en locatie, types en versies van browser-plug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • Profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u uitgevoerde aankopen of bestellingen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • Gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 • Gegevens voor marketing en communicatie waaronder uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingberichten van ons en derden en uw communicatievoorkeur.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens voor om het even welk doel. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar worden volgens de wet niet beschouwd als persoonsgegevens, omdat deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen met toegang tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren met of koppelen aan uw persoonsgegevens, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

We verzamelen geen financiële of betalingsgegevens van u, aangezien alle financiële transacties plaatsvinden via een externe betalingsprovider [Sagepay], die alle financiële en betalingsgerelateerde gegevens veilig verzamelt en verwerkt op zijn eigen voorwaarden en op zijn eigen IT-systemen.

We verzamelen geen bijzondere categorieën persoonsgegevens over u (waaronder informatie over uw ras of etniciteit, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke standpunten, lidmaatschap van vakbonden, informatie over uw gezondheid en biometrische gegevens). Ook verzamelen we geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Indien wij op grond van de wet of onder de voorwaarden van een contract dat we met u hebben persoonsgegevens van u moeten verzamelen en u deze gegevens wanneer verzocht niet verstrekt, kunnen we het contract dat we met u hebben of met u proberen aan te gaan (om u goederen of diensten te leveren), mogelijk niet uitvoeren. In dit geval zullen we het product dat of de dienst die u bij ons hebt besteld mogelijk moeten annuleren. Indien dit het geval is, zullen we u daar echter van op de hoogte brengen op dat moment.

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder via:

Directe interacties U kunt ons uw identiteit- en contactgegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen via post, telefoon, e-mail of anderszins. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • Een contract met ons afsluit om uw producten of diensten te leveren;
 • een account aanmaakt op onze website;
 • zich abonneert op onze dienstverlening of publicaties;
 • een contract afsluit om goederen van producten te kopen via de Secret Sales-website;
 • ons verzoekt marketingberichten naar u te versturen;
 • meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • ons feedback geeft of contact met ons opneemt met een verzoek of voor andere redenen.

Geautomatiseerde technologieën of interacties.Terwijl u onze website gebruikt, verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur en browse-activiteiten en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens aan de hand van cookies en andere vergelijkbare technologieën. [We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruikmaken van onze cookies.] Raadpleeg ons cookiebeleid [LINK] voor meer informatie.

Derden of publiekelijk beschikbare bronnen We zullen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

Technische gegevens van de volgende derden:

 • Aanbieders van analyses, zoals Google Analytics, die buiten het VK zijn gevestigd;
 • reclame- en gelieerde netwerken die zowel binnen als buiten het VK zijn gevestigd; en
 • aanbieders van zoekinformatie, zoals Google Shopping.

Contact-, financiële en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten zoals Sage Pay.

Identiteits- en contactgegevens van publiekelijk beschikbare bronnen, zoals het Companies House en het kiezersregister gevestigd binnen het VK.

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

Voor de uitvoering van het contract dat we met u aan het afsluiten zijn of met u afgesloten hebben; De uitvoering van een contract verwijst naar de verwerking van uw gegevens waar nodig voor de uitvoering van een contract waarvan u deel uitmaakt of om stappen te ondernemen op uw verzoek alvorens zo'n contract aan te gaan.

We zullen uw persoonsgegevens delen met de leverancier of het merk waarbij u een product heeft besteld (als u iets bestelt); we delen uw persoonsgegevens op deze manier omdat het nodig is voor de uitvoering van het contract

Wanneer dit nodig is voor onze rechtmatige belangen (of die van een derde) en uw belangen en basisrechten deze belangen niet overschrijven; Rechtmatig belang verwijst naar het belang dat ons bedrijf heeft bij het uitvoeren en beheren van onze zakelijke activiteiten om ons in staat te stellen u de best mogelijke dienst/het best mogelijke product en de best beveiligde ervaring te bezorgen. We garanderen dat we alle potentiële gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze rechtmatige belangen. We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen overschreven worden door de gevolgen voor u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins door de wet vereist of toegestaan is). U kunt contact met ons opnemen voor verdere informatie over de manier waarop we onze rechtmatige belangen beoordelen ten opzichte van eventuele potentiële gevolgen voor u met betrekking tot specifieke activiteiten.

Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting betekent dit dat uw persoonsgegevens verwerkt worden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hoewel we uw toestemming krijgen voordat we directe marketingcommunicatie van derden naar u sturen via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen.

DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Hieronder geven we in tabelformaat een beschrijving van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en de rechtsgronden waarop we ons baseren om dat te doen. We hebben in voorkomend geval ook aangegeven wat onze rechtmatige belangen zijn.

Let erop dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken op basis van meer dan één wettelijke grondslag, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u details wilt over de specifieke wettelijke grondslag waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer in de tabel hieronder meer dan één grondslag wordt vermeld.


Doeleinde/activiteit Soort gegevens Wettelijke grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de basis van een rechtmatig belang
Om u te registreren als nieuwe klant op de Secret Sales-website (a) Identiteit
(b) Contact
Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling te verwerken en ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt uitgevoerd (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Transactie
(d) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
Om uw bestelling (via het Miracle-platform) over te dragen aan onze leveranciers die een contract met u hebben, zodat ze u de producten kunnen sturen die u hebt besteld en waarvoor u hebt betaald (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Transactie
Uitvoering van een contract met u
Om onze relatie met u te beheren, waaronder: (a) u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid (b) contact met u op te nemen over aanbiedingen op de Secret Sales-website (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze bestanden up-to-date te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om onze relatie met u te beheren, waaronder:
(a) u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid
(b) contact met u op te nemen over aanbiedingen op de Secret Sales-website
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
(c) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze bestanden up-to-date te houden en om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken)
Om het voor u mogelijk te maken deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of enquête (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(a) Uitvoering van een contract met u
(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen en ons bedrijf te doen groeien)
Om ons bedrijf en deze website te beheren en beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en het hosten van gegevens) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het runnen van ons bedrijf, het verlenen van administratie en IT-diensten, netwerkbeveiliging, om fraude te voorkomen en in de context van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering)
(b) Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Om u relevante websitecontent en advertenties te bieden en om de effectiviteit van de advertenties die we u voorstellen te meten of te begrijpen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Gebruik
(e) Marketing en communicatie
(f) Technisch
Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te onderzoeken hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om deze te ontwikkelen, ons bedrijf te doen groeien en onze marketingstrategie te sturen)
Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing en klantrelaties en -ervaringen te verbeteren; (a) Technisch
(b) Gebruik
Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te sturen)
Om u suggesties en aanbevelingen te doen omtrent goederen of diensten die mogelijk interessant voor u zijn (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Gebruik
(e) Profiel
(f) Marketing en communicatie
Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze producten/diensten te ontwikkelen en ons bedrijf te doen groeien)

PROMOTIONELE AANBIEDINGEN VAN ONS

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u zou willen of nodig hebben of wat voor u interessant zou kunnen zijn. Zo bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn (we noemen dit marketing).

U zal marketingberichten van ons ontvangen als u ons om informatie hebt gevraagd of goederen of diensten hebt gekocht via de Secret Sales-website en u niet hebt aangegeven deze marketingberichten niet te willen ontvangen.

MARKETING DOOR DERDEN

Wij verkrijgen uw uitdrukkelijke toestemming ervoor alvorens wij uw persoonsgegevens delen met derden voor marketingdoeleinden.

TERUGTREKKING VAN INSTEMMING

U kunt ons of derden op elk moment vragen om te stoppen met het sturen van marketingberichten door in te loggen op de website en de relevante vakjes aan of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen en door de links om uw toestemming in te trekken te volgen in elk marketingbericht dat naar u wordt verstuurd of door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen.

Als u afziet van het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van andere transacties.

COOKIES

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of er toegang tot krijgen. Houd er rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt of weigert sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Raadpleeg [LINK NAAR UW COOKIEBELEID] voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

DOELWIJZIGING

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en dat die reden compatibel is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, stellen we u hiervan op de hoogte en leggen we de rechtsgrondslag uit die ons in staat stelt om dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens alleen kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden zoals uiteengezet in de bovenstaande tabel.

Derden, zoals dienstverleners (die IT- en systeemadministratiediensten verlenen) of professionele adviseurs (waaronder advocaten, bankiers, auditeurs en verzekeraars), wanneer dit in ons rechtmatige belang is en het delen van uw persoonsgegevens zoals wij voorstellen, doen geen afbreuk aan uw fundamentele rechten op privacy of uw belangen.

HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als gezamenlijke beheerders, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, en die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.

Derden wanneer we ervoor kiezen om aan hen delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of met hen te fuseren. Als alternatief kunnen we proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als ons bedrijf wordt gewijzigd, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als beschreven in dit privacybeleid.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens namens de leveranciers van de goederen die u kunt contracteren om te kopen via de Secret Sales-website, als verwerkers van uw persoonsgegevens namens de leveranciers, die de beheerders zijn van dergelijke persoonsgegevens. In sommige gevallen bevinden de leveranciers zich buiten het VK of de EER, en daarom kunnen uw persoonsgegevens buiten het VK of de EER worden verzonden, waar ze mogelijk niet zo veilig worden bewaard als het geval zou zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming in het VK en de EER. U moet de privacyverklaringen van de leverancier, die de veiligheid van uw persoonsgegevens regelen, zorgvuldig lezen.

Telkens wij uw persoonsgegevens overdragen buiten het VK, streven wij ernaar om ervoor te zorgen dat er een vergelijkbare mate van bescherming aan wordt geboden door te garanderen dat wij specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik in het VK die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in het VK.

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of dat er op een onbevoegde manier toegang tot wordt verkregen, dat ze worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we, met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons als beheerders verstrekt, de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, vertegenwoordigers, ondernemers en andere derden die een zakelijke behoefte hebben om ervan op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld voor het omgaan met een vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk wanneer het wettelijk vereist is om dit te doen.

Volgens de wet moeten wij basisinformatie over onze klanten bewaren (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactiegegevens) gedurende zes jaar nadat ze ophouden klant te zijn.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie hieronder voor meer informatie.

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval kunnen wij deze gegevens onbeperkt gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

In bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op de onderstaande links om meer te weten over deze rechten:

UW WETTELIJKE RECHTEN

U heeft het recht om:

Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek tot toegang door de betrokkene"). Dit laat u toe een kopie van de persoonsgegevens te krijgen die wij over u bewaren en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Correctie van de persoonsgegevens aan te vragen die wij over u bewaren. Dit laat u toe om eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren, al zullen we de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt mogelijk wel moeten controleren.

Het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit laat u toe om ons te vragen persoonsgegevens te wissen of verwijderen wanneer wij geen goede reden hebben om deze te blijven verwerken. We zullen echter niet altijd in staat zijn om aan uw verzoek tot wissen te voldoen vanwege specifieke juridische redenen die in voorkomend geval aan u zullen worden gecommuniceerd op het moment van uw verzoek.

Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een rechtmatig belang (of dat van een derde) en een aspect van uw specifieke situatie ervoor zorgt dat u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze basis, omdat u van mening bent dat uw basisrechten en vrijheden erdoor worden aangetast. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden en om de verwijdering van uw persoonsgegevens uit de marketingdatabase aan te vragen. In sommige gevallen kunnen we mogelijk aantonen dat we dwingende legitieme gronden hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overschrijven.

De beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit laat u toe om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten wanneer u deze niet definitief wilt beëindigen.

Te vragen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan u of aan een derde. We zullen uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en digitaal leesbaar formaat verstrekken aan u of aan een derde die door u wordt gekozen. Dit recht geldt alleen voor de geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of indien we de informatie hebben gehanteerd om een contract met u uit te voeren.

Uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming. Dit zal echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van om het even welke verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we u bepaalde producten of diensten mogelijk niet kunnen leveren. We zullen u op de hoogte brengen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

MEESTAL GEEN KOSTEN VEREIST

U moet geen vergoeding betalen voor toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van één van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding aanrekenen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

WAT WE MOGELIJK VAN U NODIG HEBBEN

Het kan nodig zijn dat we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van één van uw andere rechten) te garanderen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt aan personen die geen recht hebben om deze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te versnellen.

TIJDSLIMIET OM TE REAGEREN

Wij proberen alle rechtmatige verzoeken binnen één maand te beantwoorden. Soms kan het langer dan één maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval laten wij u dit weten en houden wij u op de hoogte.